Les festes dels barris i carrers

  • Les associacions de veïns
  • Les festes de carrer
L’Ajuntament de Mataró disposa d’un directori on hi consten totes les entitats registrades aquí.

A més del portal d’entitats, hem llistat les entitats i associacions de cultura popular amb les quals col·laborem i programem les activitats de l’àmbit.

Podeu consultar la pàgina de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Mataró on hi ha la informació sobre les subvencions a entitats aquí.