La Comissió de Lectura Pública

La Comissió de Lectura Pública de Mataró és un òrgan consultiu i de participació sectorial que té l’objectiu de promoure el foment de la lectura pública, analitzar les necessitats del sector i fomentar la coordinació entre els diferents agents del sector.

Aquesta comissió pretén aglutinar representants dels diferents sectors culturals de la ciutat tan públics com privats, relacionats amb el món literari, per compartir impressions, coordinar-se i treure conclusions amb l’objectiu de millorar i promoure la màxima entesa i la màxima economia de gestió en el sistema de lectura pública de la ciutat de Mataró.